Pirinç

Boru, Profil, Çubuk, Lama, Levha, Köşebent, Rulo / Şeritlerin tüm alaşımlarının ölçülerinin stok ve imalatı

Pirinç

Pirincin tarihi çok eskilere dayanmaktadır, insanoğlu milattan önceki zamanlarda da pirinci işlemekteydi. Pirinç esas olarak bir alaşım çeşididir. Genelde bakıra çinko katılarak elde edilen bu alaşım içerisinde buna ek olarak kalay, kurşun, nikel, mangan, demir, alüminyum, arsenik, antimon ve fosfor gibi bazı elementler de bulunabilmektedir. Örneğin alaşımında mangan içeren bazı pirinç türlerine tunç denilmektedir. Pirincin rengi içerdiği maddelerin rengine göre farklılıklar göstermektedir. Bu bağlamda kırmızı renkli bakır içeriği pirinci kırmızı yapacağı gibi, alaşıma çinko eklendikçe bu renk açılarak alaşımda sarı görünümlü bir renk elde edilebilmektedir. Benzer şekilde alaşıma eklenecek diğer maddeler de elde edilen pirincin dayanıklılık oranlarını etkileyerek kullanım alanlarına göre istenen farklılıkları verecektir. Örnek olarak kurşun içeren pirinçlerin kolay işlenebilir olması ve kalay içeren pirinçlerin deniz suyuna karşı daha dirençli olması verilebilir.

Pirincin Özellikleri

Pirinç genel olarak kolay işlenebilen bir malzemedir ve tok yapısıyla bilinmektedir. Pirincin dövülebilir yapısı içeriğinde bulunan bakır oranına göre değişiklik göstermektedir. Çoğunlukla, %62’nin üzerinde bir miktarda bakır içeren ve soğuk bir şekilde işlem yapılabilen prinçlere alfa pirinçler denilmektedir. Beta pirinçler ise bu değerden daha az bakır içeriğine sahip olup, sıcak işlem gerektiren pirinçlerdir. Bu tip pirinçler dövülebilirliği yüksek olan pirinçlerdir. Alfa pirinçler genellikle vida, civata ve pim yapımında, beta pirinçler ise musluk vanası, kapı ve pencere kolu yapımında kullanılmaktadır. Ek olarak, %55’den daha az bakır içeren pirinçlerin de kolay işlenemez olduğunu belirtmekte fayda vardır.

Pirinç Çeşitleri

Pirinçlerin alaşım olması, içeriğindeki maddelerin oranlarına göre çeşitlenmesine ve farklı özellikler kazanmasına olanak verebilmektedir. Pirinçlerin çeşitleri, amiral, alfa, alfa-beta, aluminyum bazlı, beta, ortak veya perçin, yüksek bakır oranlı, kurşunlu, düşük çinkolu, deniz mavisi, kırmızı, beyaz ve sarı olmak üzere tanımlanabilmektedir. Amiral pirinçler %30 çinko, %1kalay içermektedir. Pirincin kralı olarak bilinen alfa çeşidi ise %35’den az çinko içeriğine sahiptir. Eriyebilirdir ve soğuk işlenebilirdir. Alfa-beta iki fazlıdır ve %35-45 oranında çinko içermektedir. Sıcak işlenebilmektedir. Aluminyum bazlı olanı ise içeriğindeki aluminyum ile korozyon dayanıklılığına sahiptir. Beta çeşidi %45-50 oranında çinko içerir ve sıcak işlenir. Döküm için uygun olan tür budur. Pirincin ortak veya perçin türü ise %38 çinko içermektedir. Soğuk işlem görür. Yüksek bakır oranlı pirinçler ise %65 bakır, %35 çinko içermektedir. Bu tür pirinçler yay, civata ve perçin yapımında kullanılmaktadır. Kurşunlu pirinçler ise alfa-beta pirinç alaşımına eklenen kurşun ile elde edilmektedir. Kurşun, işlenebilirliği arttırmaktadır. Diğer taraftan, düşük çinko içeren pirinçler ise, %20 çinko içeriğine sahip olup, açık bir altın renktedir. Deniz mavisi pirinci, %40 çinko %1 kalay içeriğine sahiptir. Kırmızı pirinçler ise bakır, çinko ve kalay alaşımlıdır. Beyaz pirinçler %50 çinko içermekte ve kırılgan yapıdadır. Sarı pirinçler ise alaşımlarında %33 çinko içeriğine sahiptir.

Satışını Yaptığımız Pirinç Ürünler