Bakır Lama

Bakır Lama

Bakır lama, temel maddesi bakır olan bir üründür. Yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahip olan bakır, iyi bir iletken malzemesi olduğu için elektrik santralleri gibi bir çok alanın vazgeçilmez girdisi haline gelmektedir. Soğuk hava makinesi ve teçhizatında, her kullanım alanın da paslanmaz özelliğinden ötürü nakliye vasıtalarında ve dış kaplamalarda da kullanım alanları bulunur.

Bakır maddesinin sembolü Cu olarak bilinir. Periyodik tabloda 29 atom sayılı bir kimyasal elementtir. Çok yüksek termal ve elektrik iletkenliğine sahip olması yanı sıra  yumuşak, dövülebilir ve sünek bir metaldir. Açığa çıkmış oksijenle teması az olan saf bakır lama yüzeyi pembemsi-turuncu renklidir. MÖ 9000 yılında keşfedilmiştir. İlk keşifte balık avcılığı için kullanılmıştır. Paranın icadından sonra ise takas usulünde kullanılmak üzere ilk madeni paralar bakırdan yapılmaya başlanmıştır. Demir fırınlarında daha düşük kalorili sıcaklıklarda kolayca eridiği gözlemlenmiş ve zamanla kolay şekil aldığı fark edilmiştir. Damga usulünü kullanılarak oluşturulan resimli paraların ham maddesi haline gelmiştir.

Bakır Lama Özellikleri Nelerdir ?

Bakır madeni  Artvin, Rize, Elazığ, Balıkesir ve Kastamonu’n da en fazla çıkarılan ve işlenen illerdir. Türkiye’deki madenler arasından en fazla çıkarılıp kullanılan madenler arasındadır. İletkenlik yapısının yüksek olması. kolay şekil alması, maliyetinin uygun olması ve kolay bulunması bir çok alanda kullanımını arttırmıştır. Bakır lama; yüksek akım, düşük voltaj dağıtımında denge sağlamak için kullanılmaktadır. Kontrol ekipmanlarında, düşük ve orta voltaj anahtarlarının iç kısmında bakırın iletkenliğini aralama da yardımcı olur. Trafolarda ya da elektrik sistemimi topraklanmasında kullanılır. Fazlalık olan enerjiyi çeker ve iletken olmayan maddeye ileten parçanın adıdır. Bu sayede elektrik çarpılmalarının ya da birçok elektrik kaynaklı yangınların önüne geçilmektedir çünkü topraklamada aktif kullanılan bir ürün olarak bilinir

Bakır Lamanın Kullanım Alanları Nelerdir?

Çıkarıldığı yerlerde yöresel malzemelere de kaynaklık etmiştir. Özellikle Karadeniz bölgesinde daha fazla çıkarıldığı için burada bulunan yöresel ev eşyası olan güğüm, çaydanlık, bardak, tencere, tepsi gibi birçok mutfak araç gerecine de ham madde olmuştur. Zamanla atın evcilleştirilmesinde de aktif olarak kullanılmıştır. Evcil hayvanları korumak için kullanılan bakır teller o yüzyılda yaşayan birçok insanın hayatını kolaylaştırmıştır. Bakırı eriterek mutfak malzemelerinde kullanılması o yüzyılda ki birçok burjuva sınıfı insanların mutfaklarında yerini almıştır. Zamanla endüstriyelin geçişmesi ve elektrik kullanımı ve elektrik alet kullanımı ile günümüze kadar birçok kullanım alanıyla karşımıza çıkmaktadır. Birçok gelişmenin ve yeniliğin kapısını açmış olan bakır bir çağa da adını vermiştir. Dünya genelinde birçok yerde kullanılan bakır lama, ulaşılması ve kullanılması kolay bir yapıya sahiptir. Günümüzde uçak yapımı, araba yapımı, SİHA, İHA gibi savaş mühimmatı yapımında da kullanılmaktadır. Enerji sektörünün daimi elemanıdır. Bunun yanı sıra inşat sektörü de bakır elementini aktif olarak bünyesinde birçok alanda kullanmaktadır.