Bronz Çubuk

Bronz Çubuk

Bronz çubuk, ilgili sektörlerde oldukça fazla kullanım alanı olan, bakır ve kalay karışımından üretilmiş çubuklardır. Bronzlar yapısal bakımdan oldukça sert olduklarından dolayı, savunma sanayiinde sıklıkla kullanılmaktadır. Diğer kullanım alanları da, uçak sanayi, inşaat sanayi, makine sanayi, deniz sanayi, gıda sanayi ve medikal sanayidir. Genellikle bronz malzemeler, bronz çubuk, bronz boru ve bronz lama şeklinde üç farklı biçimde tercih edilmektedir. Bronz sık olarak metal para yapımında da kullanılan bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bronzun Özellikleri

Bronz bakır ile kıyaslandığında, bakırdan daha serttir. Ancak bronz, sert yapısına rağmen, oldukça kolay erimekte olan bir madde olarak bilinir. Bronz çubuk, kolay erime özelliği sayesinde kalıplara rahat bir şekilde dökülerek istenilen şekli de kolay bir şekilde alabilmektedir. Bu özellik üretim sanayinde büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bunun yanı sıra bronzun sert yapısı da en belirgin özelliklerinden bir başkasıdır. Öyle ki bronz demirden bile daha sert olabilmektedir. Bronzlar genellikle birden fazla maddenin alaşım halinden meydana gelmektedirler ve bu alaşım oranlarına göre de farklılık gösterirler. Örneğin sertlik oranı en yüksekte olan bronzun mukavemet özelliği en üst noktalarda olacak ancak parlaklığı normale göre daha düşük olacaktır..

Genel olarak bronzun içeriğinde fosfor, kurşun, mangan ve demir elementlerinden belirli oranlarda bulunur. Bakırdan daha sert olan bronz, aslında bakırın çeşitli oranlarda diğer maddelerle karışımından oluşur. Örnek olarak, bakır nikel, bakır berilyum ve bakır çinko şeklinde oranlanarak karışan alaşımlarda kullanılır. Normalde bakırın çinko ile yaptığı alaşımlara pirinç denilmekte olup çinko oranı yüzde onu geçmeyen bakır çinko alaşımına ticari bronz da denilmektedir. Bronz alaşımlarında sıklıkla bulunan diğer elementler de silisyum, alüminyum ve kalaydır.

Bronz Çubukların Kullanım Alanları

Bronz çubuklar, kolay şekil alabilen bronz maddesinin silindirik olarak, içi boş bir şekilde kalıplara dökülüp soğutulması suretiyle üretilen malzemelerdir. Bu şekilde üretilen bronz çubuk, yüksek oranda mukavemet ve direnç özellikleri olan bir malzemedir. Bronzun, korozyon direnci, düşük sürtünme özelliği ve yüksek düzeyde şekil verilebilme gibi özellikleri nedeniyle birçok endüstride tercih edilmektedir. Bronz çubuklar, mekanik parçalar olarak, makine ve mekanik parça yapımında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca mühendislik alanında da bir çok uygulama alanı olan bronz çubuklar, dişli çarklar, yataklar, valf ve pistonlarda da kullanım alanları bulmaktadır.

Bronz çubukların bir diğer kullanım alanı ise müzik aletlerinin yapımında karşımıza çıkar. Bronz çubuklar özellikle piyano tellerinde ve davul çubuklarında kullanılmaktadır. Ek olarak, heykeller, çeşmeler, çeşitli dekoratif nesneler, takılar ve diğer süs eşyaları yapımında da kullanılan bronz çubuk, elektrikli cihazlarda, elektrik kontakları, terminaller ve diğer elektrikli cihazlar için kontak malzemesi olarak da kullanılırlar. Son derece elverişli bir alaşım olan bronz, günlük hayatın içinde, sanattan savunma sanayiine birçok alanda kullanılmaktadır.