Kaynak Telleri

Gümüş Kaynak Teli, Sarı Kaynak Teli, Bakır Kaynak Teli, Boraks

kaynak-teli-urunler

Kaynak Telleri

Kaynak Telleri herhangi bir metal parça birleşimini yapmak amacı ile kullanılan tel şeklinde yapılmış malzemelerdir. Kaynak yapılması esnasında erimesi ile iki metal parçanın birbirine bağlanmasını sağlar. Bu teller ile kaynak yapılması sırasında kullanılan tellerdir. Kaynak yapılacak bölgeye ve kaynak yapılacak malzemeye göre kaynak teli değişik özelliklerde olabilir. Farklı kaynak yerleri için farklı yöntemler ve farklı kaynak malzemeleri kullanılır.

TIG kaynakları ince ve özel yapılmış bir kaynak teli ile yapılırken, MIG kaynağı kalın ve geniş şekilde bulunan kaynak malzemesi kullanır. Kaynak yapılacak malzemelerin ne olduğu ve kaynak yapılacak yerin neresi olduğuna bağlı olarak kaynak işlemi yapılması gerekir. Bu nedenle Kaynak Telleri doğru bir şekilde seçilmeli ve kullanılmalı. Bu teller olmadan kaynak yapmak mümkün değil. Kaynak yapılmayan endüstri alanı ve sanayi sektörü yok gibidir.

Özlü tel boru şeklinde bulunan çelik bandın içerisine toz şeklinde bulunan kimyasal maddelerin doldurulması ile üretilen ve gaz altı kaynak makineleri aracılığı ile kullanılan kaynak yapılmasında kullanılan tellerdir.

Kaynak Teli Çeşitleri

Kaynak yapılmak için kullanılan birçok tel çeşidi var. TIG teli, argon gazı ile birlikte yapılan elektrotlu gaz altı kaynağı yapılmasında kullanılan bir tel çeşidi. Düzgün ve kaliteli kaynak yapılması gereken işlerde bu kaynak çeşidi kullanılmak zorundadır. TIG teli ile kaynak yapılan birçok malzeme türü bulunur. Bunlardan en çok kullanılanları alüminyum, paslanmaz çelik ve nikel alaşımlı parçalardır. Mükemmel bir kaynak kalitesi sağlayan TIG teli yüksek ısılarda çalışan parçalarda kullanılmaktadır.

Kaynak Telleri içinde sayılan lehim teli bakır, çinko, kalay gibi metallerden yapılan iki parçayı birleştirmeye yarayan yumuşak teldir. Lehim tabancası ile çok kolay bir şekilde kullanılabilen bu teller elektronik devrelerin birleştirilmesi gibi yerlerde kolaylıkla kullanım alanı bulur. TIG kaynakları yüksek sıcaklarda çalışan parçalar için daha uygun özellik arz ederken lehim daha düşük sıcaklıklar için uygun.

Paslanmaz kaynak telleri de iki metal parçanın kaynak yapılması amacı ile kullanılan tel türüdür. Paslanmaz teller özellikle inşaat, elektronik ve beyaz eşya sektörüne ait üretimlerde yoğun olarak tercih edilen ve kullanılan malzemelerdir.

Kaynak Teli Fiyatları

Piyasada değişik sektörlerde farklı işlerde kullanılan farklı kaynak yapılmasına yönelik teller mevcut. Kaynak Telleri fiyatları kaynağın yapıldığı yere ve malzemeye göre farklılık arz eder. Farklı işler için farklı yöntemler ve farklı kaynak şekilleri bulunur. Bu nedenle her kaynak işleminde kullanılacak tel çok farklı özelliklerde olabilir. Bu doğrudan kaynak teline ait fiyatı etkileyen bir unsurdur.

Sektörde ayrıca kullanılan telin ne sıklıkla ve ne oranlarda kullanıldığı ve satın alındığı fiyatları doğrudan etkileyen bir unsur olarak ortaya çıkmakta. Kaynak yapılmasında lehim teli ile diğer kaynak teli farklı ham madde kullanılarak ve farklı şekillerde yapılır. Buna bağlı olarak kullanım amaçları ve kullanılma şekilleri de farklı olur.

Satışını Yaptığımız Kaynak Telleri